SOSIALPLAN SPELET 2016
DATO AKTIVITET
16/7 1500 Infomøte hæren                   Medierommet SNK

2200 Bli kjent kveld                      Svartehalla

17/7  

 

18/7                 2200     Kveldsrast                       Molåna

 

19/7  
20/7                 2200 Damenes Aften                    Svartehalla
21/7  
22/7                  2200 Visekveld                              Talia
23/7                  2200 Sjuende far i huset              SNK
24/7                  2100 Åpningskonsert                    SNK

2200 Planteskolefest                     Svartehalla

25/7                  2200 Olsokquiz                               Talia
26/7  
27/7                  2200 Deltagerfest                          Borggården SNK
28/7  
29/7                  1030 Sultur

1600 Årsmøte                                  Medierommet SNK

1630 Sodd                                        Restauranten SNK

2100 Spinnvilt                                 Borggården SNK

30/7                  2200 Spelpub                                   SNK
31/7 2200 Avslutningskonsert               Borggården SNK

SOSIALPLAN SPELET 2016

 

 
DET ER LOV Å ARRANGERE EGEN AKTIVITET

DELTAGERFEST ER GRATIS FOR AKTØRER

FØLG MED PÅ HAEREN.NO OG SPELET.NO FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

 

 

 

STYRET I HÆRMANNSFORBUNDET