Sossialplan 2017
Bli kjentfest 14/7
   
Planteskolefest 18/7
Damens Aften 20/7
Vise kveld 21/7
   
Kongens Kveldsrast 23/7
Deltaker fest 26/7
Olsok Quiz 27/7
Sultur 29/7
Årsmøte 29/7 kl 1600
Sodd 29/7
Spelpub 29/7