Info møte og prøve start

Infomøtet blir fredag 13/7 kl 17 i Mediarommet på kulturhuset før vi går opp i bakken for første øving.

Følg med på Spelet.no for øvings planer

 

Jon H