Start øvelser Spelet 2019

Infomøtet blir søndag 14/7 kl 10 i Mediarommet på kulturhuset før vi går opp i bakken for første øving.

Følg med på Spelet.no for øvings planer

Jon H