Innkalling til årsmøte i Norsk Hærmannsforbund av 29. juli 1995

Sted: Stiklestad Nasjonale kulturhus

Tidspunkt: 29. juli 2023 kl 16:00

 • Vanlige årsmøte saker
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to personer til signatur av årsmøteprotokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg
  • Innkommende saker (må være sendt inn til styret senest 26. juli 2023)