Refselser

 

Refsing av prest Eklo og Skjoldmøy Bratli 22 Juli 2018

Deler av refs.

Refsing av 2 prestar 23. juli 2010

HÆRSJEF: Hærmenn! Rett!!! – Giiiiv akt!

Refsingsordre nr 1030/2010:
Etter Norsk Hærmannsforbund sin Lov av 29. juli 1995, §1, gir hærsjefen i Kong Olav Harldsson sin hær rulleførte presthærmann nr 92 Cato Berg og nr 93 Øystein Vist i Kong Olav Haraldsson sin hær, refsing på følgende

Grunnlag:
Difor at dei onsdagen den 21. juli kl. 11, år 2010 deserterte frå øving i bakken, berre for å glåma på ein heller laber ballkamp i Nidaros gjennom langsyn.

I skjerpande retning er det lagt vekt på at presthærmennene ikkje har vist nokon anger, men tvert i mot ha vori sers nøgd med seg sjølve.

I mildande retning noterast: Inkje.

Som refsing ilegges hærmann nr 92 og 93:
Permisjonsnekting i 21 – tjugeein – dagar.

Subsidiært kan refsinga sonast slik:
Begge presthærmennene knelar og seier unisont:
Store Konge Olav. Vi angrar alt og skal etter denne dagen alltid lyda deg!

Har dei refsa presthærmennene noko å føye til om grunnlaget for refsinga eller straffa?
(Det har dei ikkje)

Knel! (Presthærmennene knelar og tar straffa)

HÆRSJEF: Hærmenn! Rett!!! – Giiiiv akt! Tre av!

Refsing av 4 prestar 26. juli 2006

HÆRSJEF: Hærmenn! Rett!!! – Giiiiv akt!

Refselsesordre nr 1030/2006:
Etter Norsk Hærmannsforbund sin Lov av 29. juli 1995, §1, gir hærsjefen i Kong Olav Harldsson sin hær rulleførte presthærmann nr. 87 Oddbjørn Haga, nr 91 Helge Gausen, nr 92 Cato Berg og nr 93 Øystein Vist i Kong Olav Haraldsson sin hær, refsing på følgende

Grunnlag:
Difor at dei søndagen den 23. juli kl. 11, år 2006 ikkje møtte på øving i bakken, men heller sleika sodd i Borggården og sol i Amfiet.

I skjerpande retning er det lagt vekt på at presthærmennene ikkje har vist tilstrekkeleg anger, men skal, etter mange vitnars utsegn, ha vori sers nøgd med seg sjølve.

I mildande retning noterast: Inkje.

Som refsing ilegges hærmann nr 87, 91, 92 og 93:
Permisjonsnekting i 21 – tjugeein – dagar.

Subsidiært kan refsinga sonast slik:
Alle presthærmennene knelar og seier unisont: 
Store Konge Olav. Vi angrar alt og skal etter denne dagen alltid lyda deg!

Har dei refsa noko å føye til om grunnlaget for refsinga eller straffa? 
(Det har dei ikkje)

Knel! (Presthærmennene knelar og tar straffa)

HÆRSJEF: Hærmenn! Rett!!! – Giiiiv akt! Tre av!

Refselse av hærmann nr. 1 Kjell Magne Bondevik 29. juli 2004

(Statsministeren ankommer i bil. Blir ønsket velkommen av styreleder Marvin Wiseth, direktør Turid Hofstad og ordfører i Verdal Gerd Janne Kristoffersen. Fanfare starter, Johan Jarl går ned til statsministeren og henter ham. Fanfare varer mens de går opp til Rognvald Bruseson. Johan Jarl viser statsministeren til stedet hvor han skal stå – ved siden av Rognvald Bruseson.) 

ROGNVALD BRUSESON: Statsminister!

HÆREN: Rett!!! – Giiiiv akt!

ROGNVALD BRUSESON: Refselsesordre nr 1030/2004:
Etter Norsk Hærmannsforbunds Lov av 29. juli 1995, §1, gir hærsjef Rognvald Bruseson rulleført Hærmann nr. 1 i Kong Olav Haraldssons hær, menig Bondevik, refselse på følgende 

Grunnlag:
Derved at han søndag den 11. juli kl. 15.00 år 2004 ikke møtte til innkalt møte om spelproduksjon for jubileumsåret 2004.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at hærmannen ikke har vist tilstrekkelig anger, og at hærmannen tidligere er refset – den 28. juli 1999 for at han kom til Stiklestad og holdt åpningstalen, men unnlot å delta ved sine medsoldaters side i slaget!

I formildende retning anføres: Intet.

Som refselse ilegges hærmann nr 1, menig Bondevik: Permisjonsnektelse i 21 – tjueen – dager.

Subsidiært kan refselsen sones slik: Å lede hærmannsforbundets sangavdeling i avsyngingen av den samme sang menig Bondevik foredro sammen med sine medsoldater under deltakerfesten 29. juli 1968; «Fløy en liten blåfugl».

ROGNVALD BRUSESON: Har den refsede noe å tilføye om refselsens grunnlag eller straffeutmåling?

HÆRMANN NR 1, BONDEVIK: (Hærmann Bondevik velger avsynging av «Fløy en liten blåfugl») 

HÆRMANN NR 1, BONDEVIK OG HÆREN: Fløy en liten blåfugl gjennom vindu, gjennom vindu, gjennom vindu. Fløy en liten blåfugl gjennom vindu – KRÆSJ!!!

(Bondevik og Hæren tar applaus. Bruseson trekker seg tilbake. Styreleder Marvin Wiseth overtar hans plass og ønsker statsministeren velkommen. Deretter rir to ryttere foran statsminister, styreleder, direktør og ordfører, som går mot Stiklestad kirke med hæren etter seg.)