Medlemmer: 30 – 21 år

30 år

29 år

Nymoan, Inge: 29: 00, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72

28 år

Lyng, Rolf Erik: 28:18,17, 16,15, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90

27 år

Telnes, Pål Ragnar: 27:18,17, 16,15, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91

26 år

25 år

Haga, Erlend: 25: 03, 02, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70

24 år

23 år

Ingebrigtsen, Ole Petter 23:18, 17,16,13,12,11,10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,99,98,97, 96,95, 94

22 år

21 år

Aursand, Per: 21:18,17,16,15,14,13, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98, 97
Eggen, Johan: 21:18,17,16,15,14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98
Haga, Lavrans: 21:18,17,16,15,14, 13, 12, 11, 09, 08, 07, 06, 05, 02, 01, 00, 98, 97, 96, 95, 94