Æresmedlemmer

Nils Ole Oftebro 1997


Foto: L. A. Holme

Begrunnelsen er hentet fra pressemelding 17. juli 1997:

“De fremste strategan i Hærmannsforbundet hi gjænnomskua Nils Oles slu plan i ferbindels med årets Olsokfeiring. Den hi arbestitteln: “Erobre stubben via omveier”.
1. Abdisere titteln og høgsetet te fordel fer en fersking som itj snakke likæns som oss.
2. Pensjonere sæ og bynne som småbrukar på’n avkrok oppi Sul.
3. Ættisåm at’n Nils Ole e’ gammel rengræv på Stekstad så veit’n at det kræv en god porsjon bonvætt fer å få Gammel-Jostein-rollen. Dæffer prøve’n å skjul nybynnartabba som f.eks. overgjødsleng, med påfølgende lægd, ved å lægg skylda på nykongen og hær’n hainns, og sei at dæm hi trampa ned åker’n !
(Kongen på si si hi da verri på Sjølyst på “Bygg reis deg” og takle situasjon fint)

I og med at plan e’ så lett å gjænnomsku, vil’n nok itj håill te nån ordinær olsokkaktus. NHF vil likvel berømm ex-kongen fer et hederle fersøk, og i den anledneng hi vi fått laga en kopi tå den ækte kaktusen som vi hærmed åverrække.

I tillægg hi vi med oss et lite symbol på ka du hi betydd fer oss hednenga, berserka og nån få omvendte i den tida du va’ yrkesaktiv som Kong Olav II Haraldson.
Vi utnæmne dæ herved te verdenshistori’ns første æresmedlæm av NHF.”

2015

Leif Johannes Sagen

Karle Melhus

Baard Skjørholm