Instruks

Alle hærmenn i Olavs hær på Stiklestad er underlagt styret i hærmannsforbundet, samt instruktør i spelet. Samtlige plikter å følge disse instrukser, som er utarbeidet for å sikre en best mulig kvalifisert hær under spelet.


Alle hærmenn skal:

1. Møte på alle prøver, fra prøveperioden begynner. Hvis dette er et problem, må det taes opp med troppssjef/personalsjef på forhånd.

2. Møte presis til angitt tid. Dette er svært viktig fordi beskjeder som regel blir gitt på dette tidspunktet. Oppmøtetid er alltid et kvarter før prøve/forestillingsstart. Alle skal da være klare til å gå på scenen etterpå.

3. Følge de instrukser som blir gitt underveis i forhold til både regi, oppførsel og annet.

4. Stille på eget initiativ til sminking – i sminketiden

5. Ta vare på kostyme og utstyr på en forsvarlig måte, sørge for å få det på plass etter prøver og forestillinger.

6. Være i stand til å gjøre en jobb i samarbeid med andre når de er på prøve/forestillingKontaktpersoner generelt er primært troppsjef, videre hærfører eller NK.

For kostyme/våpen/sminkespørsmål og overnatting, er forsyning/materialsjef, Bjørnar Følstad, kontaktperson.