Å være hærmann på Stiklestad

Øvingene for 2024 starter 13. juli. Påmelding på Arkon
Se også https://spelet.no

Rundt to uker før premieren møter hæren til første prøve på Stiklestad.

Hæren er inndelt i fire tropper, med hver sin troppssjef og NK. Før hver prøve/forestilling er det oppstilling av hæren, inspeksjon av troppene og informasjon. Alle viktige beskjeder blir gitt her eller ved prøveslutt. Det er svært viktig å overholde oppmøtetidspunktene.

Som hærmann må en primært forholde seg til instruktøren og koreografen, til inspisienten og til hærfører og troppssjef. Instruktøren og koreografen har ansvaret for det sceniske, inspisienten for innpisking for det sceniske, og hærfører og troppssjefer for hæren generelt.

Som skuespillere skal hæren utgjøre en samlet gruppe, ikke være enkeltindivider. Den største utfordringen er å fokusere på det som skjer i forestillingen, og gi respons i den form instruktøren ønsker det. Dette vil gå ut på f.eks. å gå brutalt fram i entreen, være rolige og lyttende under messa, være redde under kongen sin irettesetting og grottekvenna, slenge karslige rop under Frostescenen og annet. Dette avgjør instruktøren, og jobben er å være parat til å utføre dette skikkelig. Dette medfører en del springing på ulendt terreng, og av den grunn bør folk være så trent at de unngår forstrekking og overtramp. Det er lett å skade seg under dramatikken, så dette er viktig. Den andre en bør trene opp er stemme til å brøle litt med. Det er viktig å ta hensyn til ektefelle, samboer, barn, kollegaer og naboer når en skal trene stemme. Det aller beste kan være litt lett brøling på lengre turer i skog og mark.

Alle hærmenn har et standardkostyme med våpen som vi får et stykke uti prøveperioden. I tillegg skal vi sminkes. Det er viktig at alle møter til sminking på egen initiativ og tar godt vare på kostyme og rekvisitter.

Spelperioden er mer enn bare prøver. Under hele perioden er det jevnlige sosiale arrangement av forskjellig slag. Noen har lange tradisjoner som deltakerfesten. Der kan alle som vil delta med underholdning. Det blir også arrangert spelpub som holder til i borggården på kultursenteret. Dette er en åpen pub for offentligheten med dans og musikk. Mer informasjon om det sosiale fins i sosialplanen.