Historien

Hærmannsforbundet er den formelle betegnelsen på Stiklestadhæren. Som hærmann er en automatisk medlem av hærmannsforbundet, den største gruppen av frivillige i Spelet.

Hærmennene ble tidligere rekruttert fra militærleiren Steinkjersannan. Da den ble lagt ned måtte hæren fylles av frivillige blant sivilbefolkningen.

Da forbundet ble stiftet var det både ønske om å skape et miljø for hæren i Spelet, og gjennom dette oppnå en stabilitet i gruppa så en kunne forsyne Spelet med hærmenn år etter år. I 2001 ble forbundet sitt styre definert som nemnd på linje med andre nemnder. I 2011 fikk Norsk Hærmannsforbund en representant i Spelnemnda.

Hærførere

1. Baard Skjørholm
2. Karle Melhus
3. Siv Trine Haldaas (2001-2002)
4. Livard Eklo (2002 – 2005)
5. Ola Schjei (2005 – 2009)
6. Vegard Forbord (2009 – 2011)
7. Johan Eggen (2011 – 2013)
8. Bjørn Erland Søderstrøm (2013 -2016)
9. Johan Eggen (2016-2019)
10. Thomas A.   Lyng (2019-