Røverfest

Røvarsongen

(Første gang fremført under deltakerfesten 2003)

Fram vi går som villa djur, når vi skal fanga frillar.
Kramar, slikkar hist og her, vi finnar en vi gillar.
Frillar før oss det er en grei,
før lettare kunna tømma seg.
Resten av dagen vi hodene skjær,
både bønder og hirden og kongens hær.

Tyra er vår hovedfrill, hoin elskar vi er villa.
mycket vanskligare er, at få oss tia stilla.
Uppdragning, skikk og bruk det er,
nogot som passar kongens hær.
Och før vi skal skåla i Odin sitt mjød,
skal vi alla ha grafsad i Frøyas kjød.

Tekst: Paul Kvarving

Hymne til en fallen gris

(Urframføring på røvarfesten 23. juli 2003)

Ein gris i frå Kvello i Nybergs besetning
Vart offer for ei lita svart forretning

Når fest skal haldast på røvars vis
Trengs jo ein skikkelig Verdalsgris

Grisen vart fora på mjøl og edel silo
Her heng det ein galte på rundt 30 kilo

For med riktig verdigheit å verta slakta
Til Sparbu i Volkswagen grisen vart frakta

På Verdalen finst det jo mang slags gris
Men ingen til å slakta som på ein Sparbygs vis

I 12 lange timar er grisen vorte grilla
Her er mat nok til alle frå kongen og til frilla

Sjølv om kongen ikkje er kome
Trur eg nok heile grisen skal gå med

Når vi no skal grisen skjæra
Er det eit par vi gjerne vil æra

Eir og Anne som i røvarbanden sett grillar
Til neste år vil vi ha dykk begge som frillar

Og til alle dykk som er komne hit
Så ynskjer røvarane Bon A-petit!

Tekst: Lars Bendik Austmo og Are Skaufel