Vi trenger folk til kampscene øvinger

Da begynner det å nærme seg aktivitet på Stiklestad igjen og vi i hæren har fått en ekstra utfordring. Det er behov for spreke hærmenn og skjoldmøyer til å øve inn kampscener i forkant av Spel perioden. Det blir øvingshelger den 23-25 mai og 6-7 juni. Det er en forutsetning for å delta at man kan være med begge helgene. Det blir da gitt opplæring i kamp med sverd og stokker.

Bindende påmelding innen 14/5 på mailadr: [email protected]

I tillegg til folk til kampscenene har vi ennå behov for mange hærmenn og skjoldmøyer, ingen grunn til å vente med påmelding. http://haeren.no/meld-deg-pa/

Første utgave av prøveplan er nå lagt ut på http://spelet.no/

 

Pers off