Helsing til Hæren

Helsing til Hæren
No stunder det til olsokdager og Spelet om Heilag Olav 2016. Eg ønskjer dykk alle hjarteleg velkomne til Stiklestad og til nye slag!
Eg vil takke nye og gamle stridande for et de gjer det mogleg å utforme og utvekle Spelet!!
I år trur eg bestemt de vil vinne!!

Stiklestad 21.07.2016
Turid, direktør SNK