Sosialplan spelperiode 2023

Sosialplan 2023

  • Lørdag 15. juli Bli-Kjent-Kveld i Svartehalla(ansvarlig tropp 1)
  • Mandag 17. juli Stallarens gårdsleiker. Begynner kl 16:00 Hirden er ansvarlig.
  • Onsdag 19. juli Damenes aften. Tropp 2 er ansvarlig, men alle er velkommen.
  • Fredag 21. juli Kongenskveldsrast: Kongen ber oss på kveldrast. Her blir det overraskelsesunderholdning.
  • Onsdag 26. juli Premierefest
  • Lørdag 29. juli To ting i tillegg til forestilling
    • Dåpstur til Sul for alle Hærmenn/Skjoldmøyer. Buss drar kl1030 fra SNK. Etter dåp blir det middag i Sul. Her må man evt melde seg på.
    • Årsmøte Norsk Hærmannsforbund 29. juli 1995 kl 16:00 på SNK