Spelet 2021 er avlyst

Pressemelding:

Spelet om Heilag Olav 2021 avlyses

Stiklestad Nasjonale Kultursenter beklager å måtte meddele at årets utgave av Spelet om Heilag Olav er avlyst.

«Styret i SNK har i dag, i samråd med kommuneoverlege og spelnemndsleder, vedtatt å avlyse
Spelet om Heilag Olav sommeren 2021», sier styreleder Gunnar Bovim. 

«Vi er veldig lei oss for å måtte avlyse årets spel», sier direktør Heidi Anett Øvergård Beistad. «Vi har jobbet intenst gjennom hele vinteren, i tett dialog med frivilligheten og helsemyndighetene, for å kunne sette opp spel på Stiklestad i sommer. Nå ser vi imidlertid at summen av pandemisituasjonen nasjonalt og lokalt gjør at dette ikke lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte, hverken med tanke på produksjonen eller på publikum.»

Spelet om Heilag Olav er en stor produksjon som samler rundt 300 mennesker på og bak scenen, totalt er rundt 500 personer involvert. SNK har i vinter og vår, sammen med frivillighetsapparatet, utarbeidet risikoanalyser for alle sider av produksjonen. Vi håpet i det lengste på et optimistisk scenario hvor den voksne befolkningen var vaksinert innen utgangen av juni. Det ble dessverre ikke realiteten: flertallet av de involverte vil ikke være vaksinerte når produksjonen starter. Dette gjør produksjonen svært sårbar grunnet stor fare for smittespredning. I tillegg til helserisikoen dette utgjør for de involverte, vil smitte inn i produksjonen medføre umiddelbar avlysning. 

Når det gjelder publikum, offentliggjorde Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 5.mai en skisse for sommerens offentlige utendørsarrangementer. Skissen er i tråd med regjeringens gjenåpningsplan som legger opp til fire ikke tidfestede gjenåpningsfaser, hvor antallet som kan være samlet øker for hvert trinn.  I etterkant av 5.mai har SNK utredet en mulig gjennomføring av spelet opp mot de ulike trinnene. I et best tenkt tilfelle har man nådd trinn 3 innen olsok. Da vil det være tillatt å samle et publikum på 2000. Disse må deles inn i fire kohorter à 500 og hver kohort må være adskilt fra ankomst til avreise, inkludert parkering, bevegelse på området, servering, toalettfasiliter etc. Vår samlede vurdering er dessverre at vi ikke klarer å løse dette på en bærekraftig måte som ivaretar smittevernet for våre besøkende på Stiklestad. 

Spelnemndsleder Jostein Grande gir sin fulle støtte til SNK styrets vedtak: «Hensynet til frivillighetens sikkerhet er svært viktig for spelnemnda. Situasjonen tatt i betraktning, er dette vedtaket dessverre det eneste riktige.»

Direktør Øvergård Beistad understreker at SNK er svært takknemlige for det gode samarbeidet med frivilligheten og kommuneoverlegen i saken. «Vi er mange som hadde gledet oss stort til spel i sommer. Dette er derfor en tung dag. Samtidig velger vi å brette opp ermene og se fremover mot neste sommer. Vi ønsker derfor nye og gamle besøkende hjertelig velkommen til premieren på Spelet om Heilag Olav 27.juli 2022!» sier Øvergård Beistad. 

 

Kontaktperson ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter:

Ingegerd Eggen, avdelingssjef Stiklestad, 47489060